Čerpání samonivelačních potěrů

Možnost čerpání materiálů až do zrnitosti 8mm

Specifikace

  • doprava mix o objemu 9 m3
  • čerpadlo o hodinovém výkonu až 16 m3
  • dopravní potrubí 80 bm s hydraulickými navijáky

Výhody

  • samostatnost po příjezdu na stavbu bez nutnosti přípojky vody  či el. proudu
  • veškeré vybavení k ukládce přímo ve vozidle – nivelační latě, přípravky pro nastavení rovinosti plochy
  • dálkové ovládání stroje vysílačkou na vzálenost 200m – přímý kontakt strojníka s podlaháři
  • levnější a rychlejší aplikace než odběr ze sila
  • možnost pouze nákupu materiálu a dopravy materiálů bez použití čerpadla
  • použití profesionálních materiálů společnosti CEMEX