Co u nás můžete najít

Doprava a čerpání

Nabízíme dopravu pomocí autodomíchávače betonových směsí (mix) o objemu 9 ㎥. Dále vám můžeme poskytnout čerpadlo o hodinovém výkonu až 16㎥ s rozdílnou délkou ramen od 24m až 46m. Možnost čerpání materiálů až do zrnitosti 8mm a samonivelačních potěrů. Mezi hlavní výhody patří samostatnost na stavbě, což znamená bez nutnosti přípojky vody či elektrického proudu.

Beton

Beton je umělý slepenec. Používá se převážně ve stavebnictví. Patří mezi nejpoužívanější kompozitní materiály, je tvořen pojivem a plnivem. Nejčastější forma je tzv. cementový beton, kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda.

Anhydrid

Anhydritová směs pro lité podlahy představuje novou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití v novostavbách i rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů pro plovucí potěry, pro podlahová vytápění apod. Anhydritový tekutý potěr představuje technologicky vyzrálý hospodárný sytém ve kterém tvoří dodávky a položení jeden technologický celek.

Anhydtrit tvoří s vodou, pískem a přísadami vysoce tekutou hmotu, která po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24-48 hodinách, zatížitelnost po 4-5 dnech. Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. I velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Dělící spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěrů a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení. Anhydritový potěr spojuje vynikající stavebně-fyzikální parametry (pevnost v tlaku dle požadavku minimálně 20 nebo 30Mpa, pevnost v tahu za ohybu minimálně 5Mpa) s optimálními vlastnostmi pro pokládání. Tekutý anhydritový potěr zaručuje po dobu své zpracovatelnosti min. 3 hodiny snadné, hospodárné a velmi rychlé položení, při němž odpadá fyzicky těžká tělesná práce. Tuhnutí neovlivňují nízké ani vysoké teploty a potěr lze aplikovat i v zimním období do -5C°. Po vylití podlahové směsi se místnost musí zabezpečit proti průvanu. Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě je výhodný pro podlahová vytápění, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Obalení topných vedení je homogenní a dokonalé.